Share this photo on Twitter Share this photo on Facebook

تنها با همه

Posted by
Pooya (Tehran, Iran) on 8 October 2014 in Lifestyle & Culture and Portfolio.

گوشت بر استخوان کشیده می شود و
مغزی را در سر جا می دهند و جانی را در بدن، گاهی
و زنان گلدان ها را به دیوار می کوبند و مردان بیش از حد می نوشند و هیچ کس دلخواهش را پیدا نمی کند اما
باز از دیدن دست نمی کشد
به درون بستر که می خزد
یا از آن خارج که می شود
گوشت بر استخوان کشیده می شود
و گوشت در پی لایه های بیشتر گوشت است.
شانسی وجود ندارد،
به هیچ وجه:
همه ما
در دام یک سرنوشت
گرفتاریم.
دلخواهش را هیچ کس
پیدا نمی کند.
مزبله های شهر پر می شوند
دیوانه خانه ها پر می شوند
گورستان ها پر می شوند
و غیر از اینها
هیچ چیز پر نمی شود

تو راست میگی هنک

FUJIFILM FinePix HS10 HS11 1/250 second F/10.0 ISO 100 15 mm

omid from mashhad, Iran

چه ثبت قشگی
...
کادر، نورها و بافت های خیلی خیلی زیبا
و
چه زیرنویس تلخی
...

8 Oct 2014 5:02pm

Moridi from Tehran, Iran

Very good texture. Superb.

8 Oct 2014 7:58pm

L'Angevine from Angers, France

génial

9 Oct 2014 7:39am

 

FUJIFILM FinePix HS10 HS11
1/250 second
F/10.0
ISO 100
15 mm